Изп. директор  

084/660631

Гл. счетоводител  

084/660628

Технически отдел  

084/660629
Бетонов възел    084/660615

факс  

084/660630

7200 Разград, бул. "Бели Лом" 45

WEB: www.stroitel.domino.bg

 

"Строител" ЕАД - Разград, е правоприемник на Общостроително предприятие към СМК - Разград, и впоследствие общинска фирма "Строител". От 31.03. 2000 г. предприятието е приватизирано. Собственик на 100% от акциите е РМД "Строител-99" ООД.

Утвърдили сме се във високото строителство по системите едроплощен кофраж, пакетоповдигащи плочи и всякакъв вид монолитно строителство на жилищни, културно-битови и промишлени сгради, реконструкции и ремонтни работи.

Почти всички представителни сгради в Разград са изградени от нашата фирма: Новият драматичен театър, Търговският дом и Районната здравноосигурителна каса, жк "Освобождение" и жк "Млади семейства", разширението на Икономическия техникум, тържището за животни в Гецово, реконструкциите на сградите на ГПЧЕ, Булбанк, Първа източна международна банка и градския стадион. През миналата година успешно участвахме в проекта "Красива България" в Разград. По него изпълнихме следните обекти: сградата на РДВР, Дома на армията, Дома на офицерите от запаса.

Специализирани сме в изпълнението на следните строително-монтажни работи: изкопни, кофражни, армировъчни, бетонови, зидарски, мазачески, бояджийски, тенекеджийски, както и хидроизолационни работи на газопламъчно залепване, изграждане на леки преградни стени, окачени тавани, ел- и ВиК инсталации на сгради, настилки и облицовки.

Разполагаме със следната материално-техническа база:

- Бетонов възел с единствената в областта лицензирана лаборатория за изпитване на строителни материали

- Арматурен двор

- Варов възел

- Дърводелска работилница

- Транспортни средства за превоз на бетон, строителни разтвори и строителни материали

- Багер и автокран

- Комплекти за системите едроплощен кофраж, монолитно строителство

- Комплекти тежки подпорни и фасадни скелети

Въпреки кризисното състояние на отрасъла и силно намалелите инвестиции в строителството успяхме да съхраним квалифицираните си инженерно-технически кадри и строителни работници. В момента средносписъчният състав е 217 души.

Утвърдихме се като подизпълнител на "Главболгарстрой". Като такъв сме завършили и предали "от копка до ключ" през периода 1992-1997 г. 427 апартамента в Русия и Украйна. Продължаваме да работим съвместно с "Главболгарстрой - София" АД. Участвахме в изграждането на хотел "Хилтън", мандатните жилища на Народното събрание и реконструкцията на ЦУМ. В момента строим на Тържище - Слатина, и Центъра за ръководство на въздушното движение - София.